Reni’s Bilder

Reni tok bilder hele livet, og mange har uttrykt ønske om å få kjøpe noen av disse bildene. Nedenfor finner du et galleri av et knippe bilder fra Reni’s prosjekter som kan kjøpes som trykk i forskjellige størrelser. All inntekt fra salg av bilder går til Adrian og Ulrikke.

Slik bestiller du:

  1. Se igjennom bildene. Noter ned navn på bildet og hvilken størrelse du ønsker.

  2. Kontakt Siren Hope på epost: xxxx@xxxx.com med bildenavn og størrelse.

  3. Hun vil gi deg et beløp og kontonummer.